VI EN
0
TỔNG ĐÀI 24/7
Nano Pico Đặc Trị Xoăn Lá.

Nano Pico Đặc Trị Xoăn Lá.

Gồm các hạt nano siêu nhỏ, thẩm thấu nhanh, ức chế sự phát triển của virus, ngăn ngừa bệnh xoăn lá, vàng lá, ngắn đọt, rụng đọt vào mùa khô