VI EN
0
TỔNG ĐÀI 24/7
BIO FUGI Đặc Trị Vàng Lá Thối Rễ

BIO FUGI Đặc Trị Vàng Lá Thối Rễ

Chuyên đặc trị các bệnh vàng lá thối rễ, các bệnh héo xanh, xì mũ trên cây Cam, Quýt, Bưởi, Sầu Riêng, Chanh Dây... Hiệu quả cao, ứng dụng vào nông nghiệp sạch