VI EN
0
TỔNG ĐÀI 24/7

About

Du lịch Cù Lao Chàm

Nhà máy sản xuất phân bón sinh học BIOTEC được thành lập năm 2007, qua các công trình nghiên cứu và hợp tác của các Viện nghiên cứu tại Việt Nam cũng như Thái Lan, Nhật Bản. Đến nay Nhà máy đã sản xuất rất nhiều loại sản phẩm phân bón, chế phẩm để áp dụng vào nền nông nghiệp Việt Nam. Đi đầu và đóng góp cho nền nông nghiệp sạch để hòa vào thị trường khó tính trong nước và quốc tế.
Với tiêu chí: Sinh học bền vững tạo ra tiền đề cho nông nghiệp hữu cơ chúng tôi đã xây dựng một hệ thống sản xuất đat tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã phát triển được rất nhiều nhóm sản phẩm đạt kết quả cao:
Nhóm phục hồi về đất
Nhóm xử lý côn trùng, tuyến trùng.