VI EN
0
TỔNG ĐÀI 24/7
Diệt Sâu Tơ, Cuốn Lá  Sinh học

Diệt Sâu Tơ, Cuốn Lá Sinh học

  • Price: Contact
  • (Excluding VAT)
  • Status: Out of stock

Diệt sâu sinh học thân thiện môi trường không gây độc hại con người và vật nuôi. Đặc biệt tạo nông sản sạch đạt tiêu chuẩn xuất khẩu EU, US, AU các tiêu chuẩn khác.