VI EN
0
TỔNG ĐÀI 24/7
Phân hữ cơ vi sinh 3 sao số 1 MT1

Phân hữ cơ vi sinh 3 sao số 1 MT1

TP: HCVS MT1 phòng trừ tuyến trùng, Tricodema, Nấm xanh 10^ 6 có trong phân. Công dụng: Phòng trừ tuyến trùng và cải tạo đạo đất, ngăn ngừa nấm bệnh chết nhanh chết chậm trên cây HỒ tiêu, Cà phê.

Phân bón hữu cơ vi sinh MT1 phòng trừ tuyến trùng, Tricodema, Nấm xanh 10^ 6 có trong phân.

Công dụng: Phòng trừ tuyến trùng và cải tạo đạo đất, ngăn ngừa nấm bệnh chết nhanh chết chậm trên cây HỒ tiêu, Cà phê.