VI EN
0
TỔNG ĐÀI 24/7
KFT KAIDO 50WP Thuốc Đặc trị tuyến trùng

KFT KAIDO 50WP Thuốc Đặc trị tuyến trùng

Thuốc sinh học đặc trị tuyến trùng rễ, rễ có hiện tượng u sưng, các rễ tơ bị tuyến trung phá, các rễ có nốt sần nguyên nhân do tuyến trùng, vàng lá do tuyến trùng, tháo đốt do tuyến trùng.

KFT KAIDO 50WP Thuốc Đặc trị tuyến trùng