VI EN
0
TỔNG ĐÀI 24/7
Cải tạo đất, Biến đất chai thành đất màu mỡ - PH ĐẤT

Cải tạo đất, Biến đất chai thành đất màu mỡ - PH ĐẤT

Đất phèn là đất chưa nhiều gốc sunphat( SO42- ), lượng độc chất ở dạng Al, Fe, SO42-, rất cao gây ra pH giảm, cản trở việc hấp thụ và trao đổi các ion giữ keo đâts gây nên hiện tượng nghèo dinh dưỡng. KFT pH Đất là sản phẩm áp dụng công nghệ mới làm ngă