VI EN
0
TỔNG ĐÀI 24/7

BIOTEC

Du lịch Cù Lao Chàm

NHÀ MÁY SX PHÂN BÓN SINH HỌC BIOTEC là đơn vị Hàng Đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm sinh học công nghệ cao phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ. Chúng tôi đã kết nối với nhiều nhà khoa học trên thế giới cũng như các viện nghiên cứu ở Việt Nam. NHÀ MÁY SX PHÂN BÓN SINH HỌC BIOTEC đã tạo ra nhiều sản phẩm ưu việt cung cấp dinh dưỡng cho các giai đoạn sinh trưởng của các loại cây trồng, phục hồi cải tạo đất và điều trị các bệnh hại trên cây trồng trên tất cả vùng miền

Với tiêu chí: Sinh học bền vững tạo ra tiền đề cho nông nghiệp hữu cơ chúng tôi đã xây dựng một hệ thống sản xuất đat tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã phát triển được rất nhiều nhóm sản phẩm đạt kết quả cao Các nhóm sản phẩm của chúng tôi gồm có :
1. Sản phẩm phân bón sinh học.
2. Sản phẩm trừ sâu sinh học
3. Sản phẩm phục hồi đất, xử lý đất bị chai hóa, khó trồng cây phát triển.
4. Sản phẩm trừ nấm bệnh, khuẩn....
5. Sản phẩm phân bón vi sinh.


 
 
 
Sản phẩm chúng tôi sản xuất đã được các công ty thương mại kiểm chứng qua thực tế và được  ký hợp tác thuơng mại bền vững và chiến lượt